Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus, 3 cr - EK00BJ42