Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot, 5 cr - EK00BJ46