Uraohjauspalveluiden kehittäminen, 7 cr - EK00BJ52