Rokotusosaamisen syventävät opinnot (not translated), 1 cr - SZ00BB70