Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu (not translated), 3 cr - SZ00BB82