Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon tuotevirrat, 5 cr - TLBS1570