Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu (not translated), 5 cr - 7R00BO91