Potilaan säteilyaltistuksen optimointi (not translated), 4 cr - 7R00BU36