Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen (not translated), 2 cr - BI00BB51