Free-choice elective studies (UAS)

Learning And Competence Development (For Master's Student) 2021-2022

YZZA1100

Description

Opintojen ydinsisältö muodostuu kasvatustieteellisistä opinnoista ja opiskelijan valitsemista pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnoista, jotka voivat painottua oman osaamisen, oman alan tai työelämän kehittämiseen.

Opintoja voidaan sisällyttää osaksi ammatillista opettajankoulutusta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. (not translated)

Duration

2

Language

Finnish

Optionality

Select according to specific criteria: 0 - 17 cr

Objective

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisiä perusteita. Hän ymmärtää ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuuksia oppimisen ohjaamisessa sekä osaa tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ilmiöitä kasvatus- ja koulutussosiologisen näkökulman avulla.

Opiskelija kehittää omaa pedagogista osaamistaan tavoitteellisesti vahvistamalla omaa asiantuntijuuttaan. (not translated)

Qualifications

The student chooses studies from this unit as she or he has planned in her or his study plan, maximum 17 ECTS credits.

Further information

Moduulin opinnollistaminen laajuus ja toteutus sovitaan erikseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä. Opinnollistamisessa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjeistuksia.

Opinnollistettaessa teoriatiedon osaaminen ja soveltaminen käytäntöön tehdään näkyväksi. (not translated)

Kasvatustieteelliset opinnot
(Select according to specific criteria: 0-12 cr)
Understanding Learning 6 cr
The Future of Education 6 cr
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Select according to specific criteria: 0-5 cr)
Incorporating the Internet into Teaching 5 cr
Versatile Online Learning Assignments 5 cr
Video as a Pedagogic Tool 5 cr
Developing Competency in Guidance 5 cr
Equality and Equity in Teaching and Guidance 5 cr
Entrepreneurship Education as a Teacher Competence 5 cr