Free-choice elective studies (UAS)

Röntgenhoitaja (not translated)

21RHJ

Duration

3.5

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Asiantuntijuuteen kasvu (not translated) 3 cr
Ensiapu (not translated) 3 cr
Ihmisen anatomia ja fysiologia (not translated) 5 cr
Isotooppilaitetekniikka (not translated) 3 cr
Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja säteilysuojelu II (not translated) 5 cr
Kuvantamisen tekniikka ja orientoiva harjoittelu JKL (not translated) 1 - 2 cr
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu (not translated) 5 - 8 cr
Lääkelaskut (not translated) 1 - 2 cr
Magneettitutkimukset (not translated) 3 cr
Matematiikka, fysiikka ja säteilyfysiikka (not translated) 1 - 5 cr
Natiiviröntgentutkimukset JKL (not translated) 1 - 2 cr
Opinnäytetyö (not translated) 5 cr
Orientaatio opiskeluun ja sosiaali- ja terveysalan ammattiin (not translated) 5 cr
Orientaatio röntgenhoitajan ammattiin + tuutori (not translated) 1 - 2 cr
Potilaan hoitoa tukevat opinnot (not translated) 1 - 3 cr
Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu (not translated) 5 cr
Potilaan lääkehoito (not translated) 3 cr
Potilaan säteilyaltistuksen optimointi (not translated) 4 cr
Professional English for Radiographers (not translated) 3 cr
Rintojen kuvantamistutkimukset (not translated) 3 cr
Sosiaali- ja terveysalan etiikka ja ammattietiikka (not translated) 2 cr
Svenska för röntgenskötare, muntlig (not translated) 2 cr
Sädehoidon laitteet ja säteilysuojelu sädehoidossa (not translated) 2 cr
Sädehoidon suunnittelu (not translated) 3 cr
Sädehoito ja sädehoitoa saavan potilaan tukeminen (not translated) 5 cr
Sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (not translated) 2 - 5 cr
Tekninen laadunvarmistus (not translated) 2 cr
Tietojenkäsittelyn työpaja (not translated) 1 - 3 cr
Tietokonetomografiatutkimukset (not translated) 5 cr
Tilastotiede (not translated) 2 cr
Topografinen anatomia (not translated) 3 cr
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia (not translated) 5 cr
Varjoainetutkimukset ja toimenpiteet (not translated) 3 cr