AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sairaanhoitaja, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
Terveysalan Future Factory -projekti 5  
5
       
5
             
0
           
550050500005005000000
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
3
 
1
 
1
   
0
   
0
   
0
     
311030101003001001000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
       
5
             
0
           
Opinnäytetyö, AMK 15  
3
12
       
3
5
7
         
0
 
0
0
   
0812000535700005305700
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
740034400003404000000
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Farmakologia 4  
2
2
     
2
 
2
         
0
   
0
     
Anatomia ja fysiologia 5
5
     
3
2
         
0
0
               
Lääketiede 5  
3
2
     
3
 
2
         
0
   
0
     
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
135401125040011205004000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
3
       
3
           
0
               
Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3
3
       
3
           
0
               
Hoitotyön auttamismenetelmät 2
2
     
2
           
0
                 
Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu 2
2
     
2
           
0
                 
Rokottaminen 2
2
     
1
1
         
0
0
               
Lääkehoito 3
3
     
3
           
0
                 
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 6
6
       
6
           
0
               
210008130000081300000000
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet 4
4
       
4
           
0
               
Sisä- ja syöpätautien hoitotyö 5  
5
       
5
             
0
           
Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu 5  
5
       
5
             
0
           
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 6  
6
         
6
             
0
         
416000410600004010600000
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
5
         
5
               
0
     
Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 3    
3
         
3
               
0
     
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 6    
6
           
6
               
0
   
Akuuttihoitotyön harjoittelu 6    
6
           
6
               
0
   
002000000812000000081200
GERONTOLOGINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Gerontologinen hoitotyö 4
4
       
4
           
0
               
Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa ympäristöissä 6  
6
         
6
             
0
         
460004060000400600000
PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Äitiys- ja naisen hoitotyö 3  
3
         
3
             
0
         
Lasten ja nuorten hoitotyö 3  
3
         
3
             
0
         
Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu 3  
3
         
3
             
0
         
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
6
         
6
               
0
     
096000096000000906000
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
         
4
             
0
         
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu 2  
2
         
2
             
0
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6    
6
         
6
               
0
     
066000066000000606000
HOITOTYÖ MUUTTUVISSA TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5    
5
           
5
               
0
   
Cultural nursing 3
3
       
3
           
0
               
Avoterveydenhuollon harjoittelu 6    
6
           
6
               
0
   
301100300011003000001100
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen 5      
5
           
5
                 
5
Syventävä harjoittelu 20      
20
           
20
                 
20
000250000002500000000025
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
METODIOPINNOT (EduFutura tarjonta)
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                                         
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10      
5
           
5
                 
5
000500000050000000005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060303030303030303030300303003030030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.