AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sairaanhoitaja, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                           
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                   
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                   
Terveysalan Future Factory -projekti 5  
5
       
5
             
0
0
           
550050500005002.52.5000000
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                           
Osaajana kehittyminen 5
2
2
1
 
2
1
1
 
1
   
0
0
0
0
   
0
       
2210211010011110010000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                           
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
       
5
             
0
             
Opinnäytetyö, AMK 15    
8
7
     
3
5
7
           
0
0
0
0
   
058700535700005032.52.5700
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Työelämän englanti 4  
4
     
4
             
0
               
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                   
3800344000030440000000
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                   
Farmakologia 4  
2
2
     
2
 
2
         
0
   
0
       
Anatomia ja fysiologia 5
3
2
   
3
2
         
0
0
0
               
Lääketiede 5  
3
2
     
3
 
2
         
0
   
0
       
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                   
11740112504009.51.5250040000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                           
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
3
     
3
             
0
               
Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3  
3
     
3
             
0
               
Hoitotyön auttamismenetelmät 2
2
     
2
           
0
                   
Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu 2
2
     
2
           
0
                   
Rokottaminen 2  
2
     
2
             
0
               
Lääkehoito 3
3
     
3
           
0
                   
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 6  
6
     
6
             
0
               
7140071400000701400000000
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet 4  
4
     
4
             
0
               
Sisä- ja syöpätautien hoitotyö 5  
5
       
5
             
0
             
Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu 5  
5
       
5
             
0
             
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 6    
6
       
6
               
0
         
0146004106000004100600000
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
5
         
5
               
0
       
Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 3    
3
         
3
               
0
       
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 6      
6
         
6
                 
0
   
Akuuttihoitotyön harjoittelu 6      
6
         
6
                 
0
   
0081200008120000000801200
GERONTOLOGINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Gerontologinen hoitotyö 4  
4
     
4
             
0
               
Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa ympäristöissä 6    
6
       
6
               
0
         
0460040600000400600000
PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Äitiys- ja naisen hoitotyö 3    
3
       
3
               
0
         
Lasten ja nuorten hoitotyö 3    
3
       
3
               
0
         
Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu 3    
3
       
3
               
0
         
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
6
         
6
               
0
       
00150000960000000960000
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4    
4
       
4
               
0
         
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu 2    
2
       
2
               
0
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6    
6
         
6
               
0
       
00120000660000000660000
HOITOTYÖ MUUTTUVISSA TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5      
5
         
5
                 
0
   
Cultural nursing 3
3
     
3
             
0
                 
Avoterveydenhuollon harjoittelu 6      
6
         
6
                 
0
   
3001130000110030000001100
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                           
Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen 5      
5
           
5
                 
5
 
Syventävä harjoittelu 20      
20
           
20
                 
20
 
0002500000025000000000250
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                           
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                           
METODIOPINNOT (EduFutura tarjonta)
(Valitaan 0-15 op)
                                           
0000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                                           
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10      
5
           
5
                 
5
 
0005000000500000000050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 315960603129303030303025.55.52927.52.53027.52.530300

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.