AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sosionomi, Varhaiskasvatuksen sosionomin täydentävät opinnot

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
   
0
   
0
   
311021010102100100100
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
740070400007004000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
0
             
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
Future Factory -projekti 10      
10
           
10
                 
10
500103200001031100000010
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
0
             
1500010500000102.52.50000000
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaalialan perusteet 5
5
     
5
           
0
                 
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 3
3
       
3
           
0
0
             
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva 5
5
       
5
           
0
0
             
Multicultural work 5  
5
       
5
             
0
           
Palveluohjaus 3  
3
         
3
             
0
0
       
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I 5
5
       
5
           
0
0
             
188005135300056.56.551.51.50000
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Kaikki pakollisia)
                                         
Ihmisen kehitys ja elämänkulku 5
5
       
5
           
0
0
             
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 5  
5
       
5
             
0
           
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
0
       
5250005101500002.52.5107.57.50000
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5  
5
         
5
             
0
0
       
Lastensuojelun menetelmät 5    
5
         
5
               
0
     
Perheohjaus lastensuojelussa 3    
3
         
3
               
0
     
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III 12    
12
         
12
               
0
     
052000005200000002.52.520000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Multidisciplinary Networking 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtaminen ja tiimityö 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtamisen harjoittelu 5    
5
           
5
               
0
0
 
001500000015000000007.57.50
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
           
5
               
0
0
 
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
           
3
               
0
0
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
           
2
               
0
0
 
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                 
6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                 
4
30151030005101030000055510
VARHAISKASVATUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Varhaiskasvatustyö 4  
4
       
4
             
0
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4  
4
       
4
             
0
           
Varhaisiän taidekasvatus 4  
4
       
4
             
0
           
Liikunta varhaiskasvatuksessa 3  
3
       
3
             
0
           
015000015000000015000000
VANHEMMUUS. KASVATUSYHTEISTYÖ JA OPPIMISEN TUKEMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Vahvistuva vanhemmuus 5    
5
           
5
               
0
0
 
Kasvatusyhteistyö 5  
5
         
5
             
0
0
       
Kehityksen ja oppimisen tuki 5  
5
         
5
             
0
0
       
010500001005000005502.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56685620302634342531203013.512.53417.516.525161520

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi

Varhaiskasvatuksen sosionomin täydentävät opinnot

Tämä VAKA opintopolku on tarkoitettu sinulle sosionomitutkinnon opiskelijalle, joka haluat hankkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Polku sisältää kelpoisuusehdot täyttävät opinnot. Koko tutkinnon laajuus on 210 op.