AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Toimintaterapeutti, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
0
 
0
0
 
0
0
 
3110210101020.50.500.50.500.50.50
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
1100074000007400000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
0
             
Future Factory -projekti 10  
10
         
10
             
0
0
       
510002301000021.51.50550000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
               
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
5
       
5
           
0
0
             
20000101000000107.52.50000000
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN YKSILÖN ELÄMÄSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
     
5
           
0
                 
Näyttöön perustuva toimintaterapia 5
5
       
5
           
0
               
Harjoittelu I 6
6
       
6
           
0
               
160005110000051100000000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA
(Valitaan 25-25 op)
                                         
Toimintakeskeinen arviointiprosessi toimintaterapiassa 5  
5
       
5
             
0
           
Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
         
02500001015000000101500000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnan mahdollistaminen I 10  
10
       
10
             
0
           
Enabling Occupation II 10    
10
         
10
               
0
     
Harjoittelu III 15    
15
           
15
               
0
   
01025000100101500001000101500
TOIMINTATERAPIA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, VERKOSTOISSA JA YHTEISÖISSÄ
(Valitaan 20-20 op)
                                         
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Community Based Interventions 5    
5
         
5
               
0
     
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5    
5
         
5
               
0
     
010100001001000000100010000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
         
5
             
0
0
       
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö, AMK 15    
15
         
5
10
             
0
0
0
 
3520030051010030002.52.510550
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu IV 15      
15
           
15
                 
15
000150000001500000000015
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-20 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58615615292930313026152924.54.5302383020.55.515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.