AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Energia- ja ympäristötekniikka (AMK), Kiinteistöjen energiatehokkuus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                       
0
   
0
     
0
0
     
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
3
 
1
   
1
   
0
   
0
     
0
0
     
311030100100600200011000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
0
0
               
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
               
0
               
740034400000644800000000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
0
                 
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
     
3
             
0
                     
Fys1 Voima ja liike 3
3
     
3
             
0
                     
Fys2 Energia 3
3
     
3
             
0
                     
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
3
       
3
             
0
0
                 
150001230000002433000000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELLUKSET ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
0
0
0
0
           
Tekniikan kemia 5
5
     
5
             
0
                     
Termodynamiikan perusteet 3
3
       
3
             
0
0
                 
Termodynamiikka 3  
3
       
3
               
0
               
Fys3 Nesteet ja lämpö 3
3
       
3
             
0
0
                 
Lämpö- ja virtaustekniikka 5  
5
         
5
               
0
0
           
11800563500001066655000000
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                       
0
   
0
   
0
         
Energia ja ympäristö 3
3
     
3
             
0
                     
Ympäristöfysiikka ja -kemia 4  
4
       
4
               
0
               
Bioenergy and Combustion 5    
5
         
5
                 
0
         
Kehittyvät energiajärjestelmät 3    
3
           
3
                 
0
0
     
348030405300600800131.51.5000
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
0
0
0
0
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Teollisuusprosessien perusteet 4
4
       
4
             
0
0
                 
Voimalaitostekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
Prosessisuunnittelu 5  
5
       
5
               
0
               
Kiinteistöjen energiaratkaisut 5  
5
         
5
               
0
0
           
Höyrykattilatekniikka 5  
5
         
5
               
0
0
           
720003410100000644201010400000
KONE- JA SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                         
0
0
0
               
Teknillinen piirustus ja CAD 5
5
       
5
             
0
0
                 
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
0
                 
Materiaalit ja lujuusoppi 5  
5
       
5
               
0
               
Sähkötekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
1010000101000000010102000000000
ENERGIATEKNIIKAN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                               
0
0
0
         
Säätö- ja automaatiojärjestelmät 5  
5
         
5
               
0
0
           
Putkistosuunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Energiateollisuuden kunnossapito 4    
4
         
4
                 
0
         
Sähkövoimatekniikka 5  
5
         
5
               
0
0
           
0109000010450000001010132.52.5000
KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                   
0
0
0
     
Talotekniikka 5    
5
         
5
                 
0
         
Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Rakennusautomaatio 5    
5
         
5
                 
0
         
00150000010500000000157.57.5000
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
0
0
0
     
Resurssitehokkuus 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Ympäristöpäästöjen hallinta 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Kehittämistekniikat 5    
5
         
5
                 
0
         
00150000051000000000101010000
KUNNOSSAPITO
(Valitaan 0-15 op)
                                   
0
0
0
     
Käyttövarmuuden hallinta 5    
5
         
5
                 
0
         
Ennakoiva kunnossapito 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5    
5
           
5
                 
0
0
     
00150000051000000000101010000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                         
0
0
 
0
0
 
0
0
     
Yrittäjyys 3
3
       
3
             
0
0
                 
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
0
                 
Energiatehokkuusprojekti FF 5  
5
         
5
               
0
0
           
Projektijohtaminen ja projektityö FF 5    
5
         
5
                 
0
         
55500505500005505552.52.5000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                           
0
0
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
           
5
                 
0
0
     
00500000050000000002.52.507.57.5
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                           
0
0
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5      
5
             
5
                   
5
5
Palvelutuotanto 5      
5
             
5
                   
5
5
Esimiestyö 5      
5
             
5
                   
5
5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5      
5
             
5
                   
5
5
Hankintatoimi 5      
5
             
5
                   
5
5
00025000000025000000000017.517.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                               
HARJOITTELU
(Valitaan 30-30 op)
                                         
0
   
Harjoittelu 5 - 30      
25
           
25
                   
0
   
Harjoittelu 5 - 30      
5
             
5
                   
5
 
000300000002550000000005550
TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
0
                     
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat3 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
0
                 
600051000000100.50.5000000000
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6762735534333230343925306832.532.56430307037.537.5553025

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.