AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
   
0
0
   
0
   
0
       
311021010100210010010000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän englanti 4  
4
       
4
               
0
               
Työelämän ruotsi 4  
4
         
4
               
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
380030440000300440000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                               
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
             
0
                     
Future Factory -projekti 10    
10
         
5
5
               
0
0
       
5010050005500500000550000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-21 op)
                                               
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                   
Mat3 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                   
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Fys1 Voima ja liike 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
       
3
             
0
                   
Fys2 Energia 3
3
       
3
             
0
                   
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
3
       
3
             
0
                   
21000101100000010110000000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Mittaustekniikka 3  
3
       
3
               
0
               
Prosessitekniikka 3  
3
       
3
               
0
               
Dynaamiset järjestelmät 3  
3
         
3
               
0
             
Fys4 Sähkömagnetismi 3
3
       
3
             
0
                   
Tilastot ja todennäköisyys 3  
3
         
3
               
0
             
3120003660000030660000000
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
Sähkötekniikka 1 4
4
     
4
             
0
                     
Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2
2
     
1
1
           
0
0
                   
Sähkötekniikka 2 4
4
       
4
             
0
                   
Elektroniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
150005100000005100000000000
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Ohjelmointi 1 4
4
     
4
             
0
                     
Ohjelmointi 2 4  
4
         
4
               
0
             
Tietokantojen perusteet 4  
4
       
4
               
0
               
Tietoverkkotekniikka 4  
4
         
4
               
0
             
7120070480000700480000000
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
CAD perusteet 2
2
     
2
             
0
                     
Digitaalitekniikka 2
2
       
2
             
0
                   
Automaatiotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Logical controls 4  
4
       
4
               
0
               
Säätötekniikan perusteet 2  
2
         
2
               
0
             
960027420000270420000000
AUTOMAATION SOVELLUSSUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                               
Toiminnallinen turvallisuus 5  
5
       
5
               
0
               
Säätötekniikan soveltaminen 2  
2
         
2
               
0
             
Programmable logic controllers 5    
5
         
5
                 
0
         
HMI-Programming 5  
5
         
5
               
0
             
DCS Systems 1 4    
4
         
4
                 
0
         
Automaatiojärjestelmät 2 4    
4
           
4
                 
0
       
01213000579400000570940000
AUTOMAATION LAITTEISTOSUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Kenttälaitteet 2  
2
       
2
               
0
               
Teollisuuden instrumentointi 2  
2
       
2
               
0
               
Sähkökäytöt 2    
2
         
2
                 
0
         
Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt 2  
2
       
2
               
0
               
Laitteistosuunnitteluprojekti 3  
3
         
3
               
0
             
Suunnitteluprojektin talous 4    
4
           
4
                 
0
       
096000632400000630240000
TEOLLISUUDEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                               
Sähkösuunnittelu 5  
5
       
5
               
0
               
Sähkön tuotanto ja jakelu 5  
5
         
5
               
0
             
Prosessisähkösuunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5    
5
         
5
                 
0
         
01010000555500000550550000
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                               
Sähkötekninen dokumentointi 1  
1
       
1
               
0
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
               
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5    
5
           
5
                 
0
       
Sähköturvallisuus 5    
5
         
5
                 
0
         
Suunnitteluprojektin talous 4  
4
         
4
               
0
             
01010000645500000640550000
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan 0-30 op)
                                               
ROBOTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Robotiikan turvaratkaisut 1    
1
         
1
                 
0
         
Robotiikan perusteet 3    
3
         
3
                 
0
         
Konenäkö 5    
5
           
5
                 
0
       
Teollisuusrobotiikka 3    
3
           
3
                 
0
       
Robotiikan laboratoriotyöt 3    
3
           
3
                 
0
       
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Talotekniikka 5    
5
         
5
                 
0
         
Rakennusautomaatio 3    
3
         
3
                 
0
         
Rakennussähkösuunnitteluprojekti 3    
3
         
3
                 
0
         
Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset 2    
2
           
2
                 
0
       
Valaistussuunnittelu 2    
2
           
2
                 
0
       
00300000015150000000015150000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5      
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3      
3
           
3
                   
0
   
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2      
2
           
2
                   
0
   
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                   
0
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                   
0
   
000200000002000000000002000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30      
30
             
30
                   
30
 
000300000000300000000000300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                               
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28                                                
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                               
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66808050343240404139203034320404004139020300

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnoissa suuntaudutaan automaatiotekniikkaan tai sähkötekniikkaan:

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Tunnet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät sähkökoneiden ja -käyttöjen toimintaperiaatteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähkölaitteita teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia.