AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Itsensä johtaminen 4
Markkinointi 4
Palveluiden johtaminen 4
Johtaminen 4
Sopimusoikeus 4
Johdon laskentatoimi 5
Taloushallinto 5
Tilastotiede 3
Talousmatematiikka 3
ICT-valmiudet 3
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
JURIDIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
Työoikeus 5
Markkinointi ja kilpailuoikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 3
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
Rikosoikeus 5
Prosessioikeus 5
Täytäntöönpano ja ulosotto 5
EU Oikeus 5
Julkis- ja hallinto-oikeus 5
TÄYDENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 27 op)
RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Kansantalous 5
Pankki- ja vakuutustoiminta 5
Yritysrahoitus 5
Sijoitustoiminta 5
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-27 op)
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
+ Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-57 op)
0 - 57
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Degree Student Tutoring 3 - 5
Exchange Student Tutoring 3 - 5
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)

Kuvaus

Tammikuussa 2023 aloittava monimuotoryhmä suuntautuu oikeudelliseen asiantuntijuuteen sekä finanssialalle. Opinnot sisältävät kattavasti liiketaloudellisia opintoja, mutta painotus on erityisesti oikeudellisissa opinnossa. Oikeudellisissa opinnoissa perehdyt eri oikeudenaloihin, joissa käsitellään kyseiseen oikeudenalaan liittyviä keskeisiä lakeja ja sääntöjä ottaen huomioon vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja tavoitteet. Oikeudellisten opintojen lisäksi voit suorittaa finanssialaan liittyviä opintoja, jotka käsittävät mikro- ja makrotalouden, finanssitoimialan, rahoituksen, sijoitustoiminnan sekä riskien hallinnan aiheita.