AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous, Finanssiala

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
 
1
2
1
 
1
   
1
1
1
   
1
       
1
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Talousmatematiikka 3
3
     
3
           
0
                 
Itsensä johtaminen 4
4
     
4
           
0
                 
131011210100112100100001
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Markkinointi 4
4
     
4
           
0
                 
Palveluiden johtaminen 4
4
       
4
           
0
               
Johtaminen 4
4
       
4
           
0
               
Sopimusoikeus 4
4
       
4
           
0
0
             
Johdon laskentatoimi 5
5
       
5
           
0
               
Taloushallinto 5
5
     
5
           
0
                 
Tilastotiede 3
3
       
3
           
0
               
290009200000091820000000
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän viestintä 3
3
       
3
           
0
               
1100047000004700000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
Future Factory -projekti 10  
10
         
10
             
0
         
510002301000023001000000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
         
5
             
0
         
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
         
3
               
0
     
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
         
2
               
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6    
6
         
6
               
0
     
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4    
4
           
4
               
0
0
 
051500005114000005011220
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu 30      
30
           
30
                 
30
000300000003000000000030
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
Kirjanpito 1 5  
5
       
5
             
0
           
050000500000005000000
TILINPÄÄTÖSTIEDON ANALYSOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
Tilinpäätösanalyysi 5    
5
           
5
               
0
   
005000000500000000500
VEROTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-13 op)
                                         
Henkilöverotus 3  
3
       
1.5
1.5
           
0
0
         
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5    
5
         
5
               
0
     
0350001.51.55000001.51.505000
RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                         
Kansantalous 5  
5
       
5
             
0
           
Pankki- ja vakuutustoiminta 5  
5
       
5
             
0
           
Yritysrahoitus 5  
5
         
5
             
0
         
Sijoitustoiminta 5  
5
         
5
             
0
         
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5    
5
           
5
               
0
   
02050001010050000101000500
FINANSSIPALVELUJEN MYYNTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
                                         
Nordea-polku 1 3  
3
       
3
             
0
           
Nordea-polku 2 3  
3
         
3
             
0
         
APV1 12    
12
         
12
               
0
     
061200033120000033012000
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
                                         
Perhe- ja jäämistöoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Yritysoikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5    
5
           
5
               
0
   
0510000505500005005500
MYYNTI JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Myynnin ja myyntitiimin johtaminen 5  
5
         
5
             
0
         
Asiakaskokemusjohtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
0100000550000005500000
MARKKINOINTIPÄÄTÖSTEN TUKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
Asiakasymmärrys 5  
5
       
5
             
0
           
050000500000005000000
LIIKETOIMINNAN DIGITAALISET TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Yritysohjelmistot 5  
5
       
5
             
0
           
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5  
5
       
5
             
0
           
010000010000000010000000
DIGILIIKETOIMINNAN KÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Liiketoimintastrategiat 5  
5
         
5
             
0
         
Suorituskyvyn johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Liiketoimintaprosessien johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
051000005100000005010000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                         
Urheilijan opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Urheilijan hyvinvointi 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
Urheilijan yhteistyösuhteet 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
Urheilijan urasuunnittelu 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
GRAAFINEN SUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
                                         
Adobe InDesign 2  
2
       
2
             
0
           
Adobe Illustrator 2  
2
         
2
             
0
         
Adobe Photoshop 2  
2
       
2
             
0
           
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
021000011.59.500000011.59.500000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5810662312731565043193127292565004317231

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

Digitaalisen liiketoiminnan suuntautumisessa opiskelija oppii ymmärtämään digitaalisia liiketoimintamalleja. Opiskelija ymmärtää datapohjaisen liiketoiminnan käsitteet ja oppii tuottamaan verkkopalvelun. Lisäksi hän hahmottaa miten liiketoimintaa kehitetään verkkokaupan avulla. Suuntautumisessa hän oppii hyödyntämään dataa, digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja työtehtäviensä tukena.

Finanssialan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa hankitaan perustiedot rahoituksesta ja sijoittamisesta sekä sijoituspalvelualan sääntelyn määrittämä pätevyys finanssipalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen. Finanssialan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet sijoittua pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitus- ja rahastoyhtiöiden sekä yritysten rahoitusalan tehtäviin. Opinnot toteutetaan yhteistyössä finanssialan yritysten kanssa.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija hankkii valmiuksia parantaa organisaation tulosta nykyaikaisen markkinoinnin keinoin. Markkinoinnin opinnot sisältävät digiä, dataa, asiakasymmärrystä, myyntiä, palvelumuotoilua, brändin rakentamista ja kehittämistä. Opintoja voi painottaa digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Valmistunutta opiskelijaa odottavat markkinoinnin mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät.

Sport Business studies aim at increasing student's business skills and knowledge in the field of sport. Sport being one of the most rapidly growing industries globally, these studies provide possibilities to network and study in international environment. These studies give the students solid opportunities to become employed in a fast-developing sport business organizations, sporting clubs and federations. Sport business studies combine the newest theories of sport marketing and business intelligence, sport management and leadership, sport development with practical research projects and internships. Sport Business studies are taught in English.

Liiketoiminnan ohjaus / Business control -suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille talouden ja toiminnan ohjauksen taitoja. Opinnoissa keskitytään talouden ohjauksen menetelmiin ja työkaluihin sekä tietojärjestelmiin, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketoiminnallisia tavoitteita kohti. Suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista, prosesseista ja tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyy eteenpäin katsova suunnittelu, toteutus ja tarkkailu sekä tiedolla johtaminen. Suuntautuminen on monitieteellinen ja opinnoissa yhdistyy liiketoimintaosaaminen, talouden ohjaus, johtaminen, prosessit sekä tietojärjestelmät.

Talousjohtaminen / Financial management -suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille ulkoisen laskentatoimen eli rahoittajan laskentatoimeen liittyvää osaamista. Tärkeimpiä tuotoksia ovat kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja verolainsäädännön normit täyttävät tilinpäätökseen ja verotukseen liittyvät raportit, tai osakirjanpidosta esimerkiksi palkkahallintoon, hankintaan tai myyntiin liittyvät arvonlisäverotukselliset kysymykset. Tämä suuntautuminen antaa myös hyvät valmiudet edestä tilintarkastuksen asiantuntijatehtäviin. Tästä suuntautumisesta valmistutaan hyvin tyypillisesti työtehtäviin kuten kirjanpitäjä tai palkanlaskija – toimialasta riippumatta.

Uudistuva johtaminen -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelija tuntee uudistumiskyvyn ja henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja työkalut. Kyky uudistua jatkuvasti on yrityksen keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa; opiskelija hahmottaa uudistumiskyvyn kokonaisuuden ja soveltaa työkaluja yksilön, työyhteisön ja organisaation uudistumiskyvyn johtamisessa. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä hahmottaa kokonaiskuvan organisaation HR-prosesseista, työhyvinvointiteemoista ja juridisista vaatimuksista henkilöstötyössä. Hän oppii myös tuntemaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja digitaaliset HR-työkalut ja kykenee soveltamaan niitä henkilöstövoimavarojen johtamisessa.

Finanssiala