AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Musiikkipedagogi, Päivä- ja monimuotototeutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
 
1
1
2
1
   
1
   
1
1
1
       
1
     
1
 
301121001001210000100010
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
               
0
               
Työelämän englanti 4    
4
         
4
                 
0
         
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
344030404000300400400000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                               
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
             
0
                     
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
Future Factory -projekti 10
3
 
7
   
3
   
2
5
     
0
       
0
0
       
807053002500530000250000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-22 op)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
           
3
                 
0
       
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
           
2
                 
0
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                   
0
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
             
4
                   
4
 
00101000002.57.5640000002.56.51640
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                               
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5
5
     
2.5
2.5
           
0
0
                   
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) 5  
5
       
2.5
2.5
             
0
0
             
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5
5
     
2.5
2.5
           
0
0
                   
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) 5  
5
       
2.5
2.5
             
0
0
             
10100055550000550550000000
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                                               
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) 9
9
     
4.5
4.5
           
0
0
                   
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) 7  
7
       
3.5
3.5
             
0
0
             
97004.54.53.53.500004.54.503.53.50000000
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-29 op)
                                               
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) 5      
5
           
2.5
2.5
                 
2.5
2.5
 
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) 5
5
     
2.5
2.5
           
0
0
                   
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) 9  
9
       
4.5
4.5
             
0
0
             
59552.52.54.54.52.52.52.52.52.52.504.54.502.52.502.52.50
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-32 op)
                                               
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 1 15
15
     
7
8
           
0
0
                   
Säestystaidot 5
5
     
2.5
2.5
           
0
0
                   
200009.510.50000009.510.50000000000
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI B
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
                                               
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 20  
20
       
10
10
             
0
0
             
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 15    
15
         
7
8
               
0
0
       
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 20      
20
           
10
10
                 
10
10
 
02015200010107810100001010078010100
INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI C
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
                                               
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 15  
15
       
7
8
             
0
0
             
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 15    
15
         
7
8
               
0
0
       
Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 15      
15
           
7
8
                 
8
8
 
Sivuinstrumentti 1 5  
5
       
2.5
2.5
             
0
0
             
Sivuinstrumentti 2 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
0202015009.510.59.510.5780009.510.509.510.50780
OPETUSTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Musiikkikasvatuksen perusteet 5
5
     
5
             
0
                     
Opettaminen ammattina 5
5
       
5
             
0
                   
Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5  
5
       
5
               
0
               
Ohjaus ja arviointi 5  
5
         
5
               
0
             
Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
13105085552.52.5008505502.52.50000
MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-50 op)
                                               
Instrumenttipedagogiikka 1 5  
5
       
2.5
2.5
             
0
0
             
Instrumenttipedagogiikka 2 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Yhtyepedagogiikka (pop/jazz) 5      
5
           
2.5
2.5
                 
2.5
2.5
 
Musiikin perusteiden pedagogiikka 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
05155002.52.57.57.52.52.50002.52.507.57.502.52.50
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS JA LAAJA-ALAINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-44 op)
                                               
Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus 5  
5
       
5
               
0
               
Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus 5  
5
         
5
               
0
             
Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
0105000552.52.5000005502.52.50000
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                   
0
0
 
0
0
 
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28                                                
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
0000000000000000002.52.502.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7195875639.531.549464146282839.531.504946043.547.5130.530.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.