AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Fysioterapeutti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Life balance - tasapainoa elämään 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Monimuototutorointi 3 - 5
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
Lääketiede ja lääkehoito 5
TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Toiminnallinen anatomia 5
Physiological adaptations to activity and inactivity 5
Terapeuttinen harjoittelu I 3
Terapeuttinen harjoittelu II 4
Terapeuttinen harjoittelu III 3
FYYSINEN AKTIIVISUUS TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISESSÄ
(Kaikki pakollisia)
Motorinen kehitys ja oppiminen 5
Liikunnan ohjaaminen 5
Adapted Physical Activity 5
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Toimintakyvyn arviointi 10
Fysioterapia kansansairauksissa 7
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa 10
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9
FYSIOTERAPIAN KLIININEN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Wellness Technology 5
Harjoittelu I 10
Harjoittelu II 10
Harjoittelu III 10
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu IV 10
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5
GREEN CARE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Green Care perusteet 5
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5
Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut 5
Työhön paluun ja työssäjatkamisen suunnittelu 5
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5
Työhön kuntoutuminen 5
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2
Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3
Ravitsemus osana hyvinvointia 3
Toimintakyvyn arviointi 4
Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5
Soveltavan liikunnan perusteet 5
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5
ASSESMENTS OF HUMAN MOVEMENT AND PHYSIOLOGICAL STATE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
Tiedot, taidot ja metodit 2
Kvantitatiivinen tutkimus 5
Kvalitatiivinen tutkimus 3
Tutkiva kehittäminen 5
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 3