AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Fysioterapeutti, Monimuotototeutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
1
   
0
0
   
0
 
0
     
311021011002100101000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
1100074000007400000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
               
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
Future Factory -projekti 10    
10
           
10
               
0
0
 
50100050001000500000550
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
               
150001050000010500000000
TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnallinen anatomia 5
5
     
5
           
0
                 
Physiological adaptations to activity and inactivity 5
5
       
5
           
0
               
Terapeuttinen harjoittelu I 3  
3
         
3
             
0
         
Terapeuttinen harjoittelu II 4  
4
         
4
             
0
         
Terapeuttinen harjoittelu III 3    
3
           
3
               
0
   
1073055070305500700300
FYYSINEN AKTIIVISUUS TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISESSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Motorinen kehitys ja oppiminen 5
5
       
5
           
0
               
Liikunnan ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Adapted Physical Activity 5    
5
           
5
               
0
   
1005055000505500000500
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toimintakyvyn arviointi 10  
10
       
10
             
0
           
Fysioterapia kansansairauksissa 7  
7
         
7
             
0
         
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa 10    
10
         
10
               
0
     
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9    
9
           
9
               
0
   
017190001071090000107010900
FYSIOTERAPIAN KLIININEN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                         
Wellness Technology 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu I 10  
10
         
10
             
0
0
       
Harjoittelu II 10    
10
         
10
               
0
     
Harjoittelu III 10      
10
           
10
                 
10
01510100051010010000555100010
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
             
0
           
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
         
5
             
0
         
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
         
3
               
0
     
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
         
2
               
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                 
6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                 
4
3105103055501030055050010
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu IV 10      
10
           
10
                 
10
000100000001000000000010
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5
5
       
5
           
0
               
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5  
5
       
5
             
0
           
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5  
5
       
5
             
0
           
510000510000005010000000
GREEN CARE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Green Care perusteet 5    
5
         
5
               
0
     
005000005000000005000
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23                                          
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
ASSESMENTS OF HUMAN MOVEMENT AND PHYSIOLOGICAL STATE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 626058303230303031273032300302553122530

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.