AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Fysioterapeutti, Päiväopiskelu

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
         
4
             
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
104001000400010000400000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
Future Factory -projekti 10    
10
           
10
               
0
0
 
50100500001005000000550
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
   
0
   
0
   
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
               
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
               
0
     
181601260151012600105100
TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnallinen anatomia 5
5
     
5
           
0
                 
Physiological adaptations to activity and inactivity 5
5
       
5
           
0
               
Terapeuttinen harjoittelu I 3  
3
       
3
             
0
           
Terapeuttinen harjoittelu II 4  
4
       
4
             
0
           
Terapeuttinen harjoittelu III 3    
3
         
3
               
0
     
1073055703005507003000
FYYSINEN AKTIIVISUUS TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISESSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Motorinen kehitys ja oppiminen 5
5
       
5
           
0
               
Liikunnan ohjaaminen 5
5
       
5
           
0
               
Adapted Physical Activity 5    
5
         
5
               
0
     
100500100050001000005000
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toimintakyvyn arviointi 10
10
       
10
           
0
               
Fysioterapia kansansairauksissa 7  
7
       
7
             
0
           
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa 10  
10
         
10
             
0
         
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9    
9
         
9
               
0
     
101790010710900010071009000
FYSIOTERAPIAN KLIININEN SOVELTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                         
Wellness Technology 5  
5
         
5
             
0
         
Harjoittelu I 10  
10
       
10
             
0
           
Harjoittelu II 10  
10
         
10
             
0
         
Harjoittelu III 10    
10
           
10
               
0
0
 
Harjoittelu IV 10      
10
           
10
                 
10
0251010001015010100001015005510
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
           
3
               
0
0
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
           
2
               
0
0
 
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                 
6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                 
4
00101000000101000000007.52.510
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5    
5
         
5
               
0
     
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5  
5
       
5
             
0
           
GREEN CARE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5      
5
           
5
                 
5
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
055500505050005005005
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-57 op)
0 - 57                                          
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23                                          
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
ASSESMENTS OF HUMAN MOVEMENT AND PHYSIOLOGICAL STATE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 635958253231293027312532310293002718.512.525

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.