AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Kuntoutuksen ohjaaja, Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
 
1
   
0
0
0
0
   
0
     
3110211010020.50.51001000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
1100074000007400000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
Future Factory -projekti 10    
10
         
10
               
0
     
501005000100050000010000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
               
150001050000010500000000
KUNTOUTUKSEN OHJAUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat 3
3
     
3
           
0
                 
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja kuntoutusprosessit 10
10
       
10
           
0
               
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu I 14  
14
       
14
             
0
           
Harjoittelu II 18  
18
         
18
             
0
         
13370031019180003100191800000
KUNTOUTUKSEN OHJAUSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Ohjaustyön perusteet ja menetelmät 4
4
       
4
           
0
               
Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät 3    
3
           
3
               
0
   
Palveluohjaus 3  
3
         
3
             
0
0
       
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5  
5
         
5
             
0
0
       
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
4133004580300405440300
KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kuntoutustarpeen arviointi 5
5
       
5
           
0
               
Quality and Evidence Based Rehabilitation 4    
4
         
4
               
0
     
Multidisciplinary Networking 5  
5
         
5
             
0
         
Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu 4  
4
       
4
             
0
           
Harjoittelu III 18    
18
           
18
               
0
   
592200545418005045041800
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
               
0
     
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyön suunnitelma, AMK 3    
3
           
3
               
0
   
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
           
2
                 
0
 
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                 
6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                 
4
301510300010510300000103210
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5    
5
         
5
               
0
     
Työkykykuntoutuksen palvelut 5    
5
           
5
               
0
   
Työkykykuntoutuksen menetelmät 5      
5
           
5
                 
5
0010500005550000005505
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-15 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5      
5
           
5
                 
5
Työhön kuntoutuminen 5      
5
           
5
                 
5
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5      
5
           
5
                 
5
000150000001500000000015
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59606130302929313031303028.50.5292743029230

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.