AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Kätilö, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-43 op)
                                                       
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
               
0
0
                       
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
0
                       
500005000000002.52.5000000000000
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                                       
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
   
3
 
1
 
1
       
0
   
0
   
0
0
           
311003010100003001000.50.5000000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
         
5
                   
0
                 
Opinnäytetyö, AMK 15    
15
         
10
5
                 
0
0
             
0515000051050000000051050000000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Työelämän englanti 4  
4
         
4
                 
0
0
                 
Työelämän ruotsi 4    
4
         
4
                   
0
               
Työelämän viestintä 3
3
       
3
               
0
0
                       
344003044000001.51.5022400000000
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
ICT-valmiudet 3
3
       
3
               
0
0
                       
Farmakologia 4  
2
2
     
2
 
2
             
0
   
0
               
Anatomia ja fysiologia 5
3
2
     
3
2
             
0
 
0
                     
Lääketiede 5  
2
2
1
   
2
 
2
   
1
       
0
   
0
     
0
0
     
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
       
5
               
0
0
                       
11641011604001007460040000.50.5000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
3
       
3
                 
0
                     
Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3  
3
       
3
                 
0
                     
Hoitotyön auttamismenetelmät 2
2
       
2
               
0
                         
Gerontologinen hoitotyö 4  
4
       
4
                 
0
                     
Rokottaminen 2    
2
           
2
                   
0
             
Lääkehoito 3
3
       
3
               
0
                         
Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu 2
2
       
2
               
0
                         
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 6
6
       
6
                 
0
                       
131020013100020000761000020000000
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet 4  
4
       
4
                 
0
                     
Sisä- ja syöpätautien hoitotyö 5  
5
       
5
                 
0
                     
Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu 5  
5
       
5
                 
0
                     
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 6  
6
         
6
                 
0
                   
0200000146000000001460000000000
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
5
         
5
                   
0
               
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5    
5
         
5
                   
0
               
Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 3    
3
         
3
                   
0
               
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 6      
6
           
6
                     
0
         
0013600001306000000001300600000
PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Äitiys- ja naisen hoitotyö 3    
3
           
3
                   
0
             
Lasten ja nuorten hoitotyö 3    
3
           
3
                   
0
             
Cultural nursing 3  
3
         
3
                 
0
0
                 
Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu 3    
3
           
3
                   
0
             
Lasten hoitotyön harjoittelu 6    
6
           
6
                   
0
             
Äitiyshoitotyön harjoittelu 6    
6
           
6
                     
0
           
Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu 6    
6
           
6
                     
0
           
03270000302700000001.51.501512000000
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
         
4
                 
0
                   
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu 2  
2
         
2
                 
0
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
6
         
6
                 
0
                   
0120000012000000000120000000000
SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KÄTILÖTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö 4      
2
           
2
                     
0
         
Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö 5      
3
2
           
3
2
                   
0
 
0
   
Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus 5      
4
1
         
3
1
 
1
               
1
1
   
1
 
Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen 5      
3
2
         
2
1
1
1
               
1
1
1
1
1
 
Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot 5      
3
2
         
3
 
2
                 
0
   
0
   
000157000001055200000000104.50.5520
KÄTILÖTYÖN ASIANTUNTIJUUS JA KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Kätilön ammattiin kasvu 2      
1
1
         
1
 
0.5
0.5
               
0.5
   
0.5
0.5
 
Kätilötyön kehittäminen 5      
5
           
3
2
                   
0
0
       
Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen 5  
5
         
5
                 
0
                   
0506100500420.50.5000500004200.50.50
KÄTILÖTYÖN HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu 22      
11
11
         
6
5
 
11
               
11
11
   
11
 
Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu 26      
13
13
           
13
13
                   
0
 
0
   
Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu 6      
6
           
6
                     
0
         
Naistentautien hoitotyön harjoittelu 6      
6
             
6
                     
0
       
00036240000012241311000000001224013110
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                       
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                                       
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                                                 
0
   
0000000000000000000000000500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35666664323530363135323218.513.521143027.58.53122.512.53231123.513.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.