AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sosionomi, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
   
0
   
0
   
311021010102100100100
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
740070400007004000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
0
             
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
FF-projekti 10      
10
           
10
                 
10
500103200001031100000010
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
0
             
1500010500000102.52.50000000
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaalialan perusteet 5
5
     
5
           
0
                 
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 3
3
       
3
           
0
0
             
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva 5
5
       
5
           
0
0
             
Multicultural work 5  
5
       
5
             
0
           
Palveluohjaus 3  
3
         
3
             
0
0
       
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I 5
5
       
5
           
0
0
             
188005135300056.56.551.51.50000
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Kaikki pakollisia)
                                         
Ihmisen kehitys ja elämänkulku 5
5
       
5
           
0
0
             
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 5  
5
       
5
             
0
           
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
0
       
5250005101500002.52.5107.57.50000
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5  
5
         
5
             
0
0
       
Lastensuojelun menetelmät 5    
5
         
5
               
0
     
Perheohjaus lastensuojelussa 3    
3
         
3
               
0
     
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III 12    
12
         
12
               
0
     
052000005200000002.52.520000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Multidisciplinary Networking 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtaminen ja tiimityö 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtamisen harjoittelu 5    
5
           
5
               
0
0
 
001500000015000000007.57.50
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
           
5
               
0
0
 
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
           
15
                 
15
3010153000551530000052.52.515
VARHAISKASVATUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Varhaiskasvatustyö 4
4
       
4
           
0
0
             
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4  
4
       
4
             
0
           
Varhaisiän taidekasvatus 4  
4
       
4
             
0
           
Liikunta varhaiskasvatuksessa 3  
3
       
3
             
0
           
411000411000002211000000
VANHEMMUUS. KASVATUSYHTEISTYÖ JA OPPIMISEN TUKEMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Vahvistuva vanhemmuus 5    
5
           
5
               
0
0
 
Kasvatusyhteistyö 5    
5
         
5
               
0
     
Kehityksen ja oppimisen tuki 5  
5
         
5
             
0
0
       
05100000555000002.52.552.52.50
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-25 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5  
5
       
5
             
0
           
Työhön kuntoutuminen 5    
5
         
5
               
0
     
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5  
5
         
5
             
0
         
0105000555000005505000
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60696125303035343526253015.514.53520143513.512.525

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.