AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sosionomi, Sosionomin sosiaaliohjauksen polku

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
   
0
   
0
   
311021010102100100100
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
740070400007004000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
0
             
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
FF-projekti 10      
10
           
10
                 
10
500103200001031100000010
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
0
             
1500010500000102.52.50000000
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaalialan perusteet 5
5
     
5
           
0
                 
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 3
3
       
3
           
0
0
             
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva 5
5
       
5
           
0
0
             
Multicultural work 5  
5
       
5
             
0
           
Palveluohjaus 3  
3
         
3
             
0
0
       
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I 5
5
       
5
           
0
0
             
188005135300056.56.551.51.50000
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Kaikki pakollisia)
                                         
Ihmisen kehitys ja elämänkulku 5
5
       
5
           
0
0
             
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 5  
5
       
5
             
0
           
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
0
       
5250005101500002.52.5107.57.50000
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5  
5
         
5
             
0
0
       
Lastensuojelun menetelmät 5    
5
         
5
               
0
     
Perheohjaus lastensuojelussa 3    
3
         
3
               
0
     
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III 12    
12
         
12
               
0
     
052000005200000002.52.520000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Multidisciplinary Networking 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtaminen ja tiimityö 5    
5
           
5
               
0
0
 
Lähijohtamisen harjoittelu 5    
5
           
5
               
0
0
 
001500000015000000007.57.50
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
           
5
               
0
0
 
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
           
15
                 
15
3010153000551530000052.52.515
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-25 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5  
5
       
5
             
0
           
Työhön kuntoutuminen 5    
5
         
5
               
0
     
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5  
5
         
5
             
0
         
0105000555000005505000
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56535125302624293021253013.512.52417.511.530111025

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi

Sosionomin sosiaaliohjauksen polku

Sosionomin sosiaaliohjauksen (SO) polku on tarkoitettu sinulle sosionomitutkinnon opiskelija, joka suuntaat opintojasi ja osaamistasi nuorten, aikuisten sekä vanhus- ja vammaistyön parissa tehtävään työhön eli muualle kuin varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin päiväkodissa.

Tämän polun täydentäviin opintoihin kuuluvan Sosiaalisen kuntoutuksen 15 op moduulin lisäksi valitset toisen sosiaalialan aikuistyöhön liittyvän 15 op laajuisen osaamistasi laajentavan, täydentävän ja syventävän moduulin. Koko tutkinnon laajuus on 210 op.