AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Toimintaterapeutti, Monimuotototeutus Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
2
1
1
1
1
1
1
 
1
 
1
1
1
1
1
   
1
   
1
2111111010110.50.51001001
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
0
             
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän viestintä 3
3
       
3
           
0
0
             
7400074000003.53.54000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                         
JAMK InnoFlash 2  
2
         
2
             
0
0
       
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
0
             
Future Factory -projekti 10    
10
           
10
               
0
0
 
321000302010001.51.50110550
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Lääketiede ja lääkehoito 5  
5
       
5
             
0
           
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
5
       
5
           
0
0
             
1010005510000052.52.510000000
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN YKSILÖN ELÄMÄSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
       
5
           
0
0
             
Näyttöön perustuva toimintaterapia 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu I 6
6
     
3
3
         
0
0
0
             
1150038500003445000000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA
(Valitaan 25-25 op)
                                         
Toimintakeskeinen arviointiprosessi toimintaterapiassa 5  
5
       
5
             
0
           
Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa 5  
5
         
5
             
0
0
       
Harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
0
       
0250000520000000510100000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnan mahdollistaminen I 10    
10
         
10
               
0
     
Enabling Occupation II 10    
10
           
10
               
0
0
 
Harjoittelu III 15    
15
         
15
               
0
     
0035000002510000000025550
TOIMINTATERAPIA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, VERKOSTOISSA JA YHTEISÖISSÄ
(Valitaan 20-20 op)
                                         
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 5  
5
         
5
             
0
0
       
Community Based Interventions 5    
5
           
5
               
0
0
 
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
         
5
             
0
0
       
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5    
5
           
5
               
0
0
 
0101000001001000000550550
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5      
5
           
5
                 
5
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
           
15
                 
15
305203000502030000050020
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu IV 15      
15
           
15
                 
15
000150000001500000000015
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-20 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 365761361224253231303612121225161631151536

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.