AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Toimintaterapeutti, TE_Lappeenranta

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 0S 0K 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                           
Osaajana kehittyminen 5
2
2
1
 
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
 
0
0
0
0
0
0
0
0
     
22100.51.50.51.50.50.500.50.510.50.510.50.5000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Työelämän englanti 4
4
     
2
2
         
0
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
     
2
2
         
0
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
1.5
1.5
         
0
0
                 
110005.55.5000005.55.5000000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                           
JAMK InnoFlash 2
2
     
1
1
         
0
0
                 
Yrittäjyys 3
3
     
1.5
1.5
         
0
0
                 
Future Factory -projekti 10
10
     
5
5
         
0
0
                 
150007.57.5000007.57.5000000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
5
       
5
             
0
               
200007.512.5000007.57.5500000000
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN YKSILÖN ELÄMÄSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Näyttöön perustuva toimintaterapia 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
           
Harjoittelu I 6
6
       
6
             
0
               
115002.58.52.52.50002.52.562.52.5000000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                           
Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Harjoittelu II 15
15
       
15
             
0
               
Occupation Centered Assessment Process in Occupational Therapy 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
2500052000000551500000000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                           
Toiminnan mahdollistaminen I 10  
10
       
5
5
           
0
0
           
Enabling Occupation II 10  
10
         
10
               
0
         
Harjoittelu III 15  
15
       
7.5
7.5
           
0
0
           
035000012.522.500000012.512.51000000
TOIMINTATERAPIA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, VERKOSTOISSA JA YHTEISÖISSÄ
(Valitaan 20-20 op)
                                           
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
           
Community Based Interventions 5  
5
         
5
               
0
         
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
         
5
               
0
         
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5  
5
         
5
               
0
         
02000002.517.50000002.52.51500000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                           
ICT-valmiudet 3
3
     
1.5
1.5
         
0
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
2.5
2.5
             
0
0
     
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
                 
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
         
1.5
1.5
             
0
0
     
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
         
1
1
             
0
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6    
6
         
3
3
             
0
0
     
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4    
4
         
2
2
             
0
0
     
802004400101004400001010000
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Harjoittelu IV 15    
15
         
7.5
7.5
             
0
0
     
0015000007.57.500000007.57.5000
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-20 op)
                                           
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                           
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                           
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                           
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23                                            
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                           
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                           
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                           
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                           
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                           
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                           
0000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 926236032.559.518441818032.532.5271818261818000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.