AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Toimintaterapeutti, Päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
3
 
1
 
1
   
0
   
0
   
0
     
311030101003001001000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
1100074000007400000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
               
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
Future Factory -projekti 10    
10
           
10
               
0
   
501000500010005000001000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
5
     
5
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Lääketiede ja lääkehoito 5
5
       
5
           
0
               
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
5
       
5
           
0
0
             
20000101000000107.52.50000000
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN YKSILÖN ELÄMÄSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
     
5
           
0
                 
Näyttöön perustuva toimintaterapia 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu I 6
6
       
6
           
0
               
1150056500005605000000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa 5  
5
       
5
             
0
           
Harjoittelu II 15  
15
         
15
             
0
         
Occupation Centered Assessment Process in Occupational Therapy 5
5
       
5
           
0
0
             
520000551500002.52.551500000
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Toiminnan mahdollistaminen I 10  
10
         
10
             
0
         
Enabling Occupation II 10    
10
           
10
               
0
   
Harjoittelu III 15    
15
         
15
               
0
     
01025000010151000000100151000
TOIMINTATERAPIA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, VERKOSTOISSA JA YHTEISÖISSÄ
(Valitaan 20-20 op)
                                         
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Community Based Interventions 5  
5
         
5
             
0
0
       
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5  
5
       
5
             
0
           
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5    
5
         
5
               
0
     
0155000105500000102.52.55000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
             
0
           
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
         
3
               
0
     
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
         
2
               
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6    
6
           
6
               
0
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4    
4
           
4
                 
0
 
3520030501010030050010640
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu IV 15      
15
           
15
                 
15
000150000001500000000015
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-20 op)
                                         
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
                                         
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                         
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23                                          
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                         
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
                                         
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                         
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5856611528302630313015282552627.52.53126415

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.