AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Konetekniikka, Tuotantotekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
   
1
   
0
0
 
0
     
0
       
311021100100210100010000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän englanti 4  
4
       
4
               
0
               
Työelämän ruotsi 4
2
       
2
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
540032400000320400000000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-21 op)
                                               
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
3
       
3
             
0
                   
Mat3 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                   
Fys1 Voima ja liike 3
3
       
3
             
0
                   
Fys2 Energia 3  
3
       
3
               
0
               
1530087300000870300000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN KONETEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
         
5
               
0
             
Statiikka 4  
4
         
4
               
0
             
Lujuusoppi 6    
6
         
6
                 
0
         
Fys3 Nesteet ja lämpö 3  
3
       
3
               
0
               
0126000396000000390600000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-63 op)
                                               
JAMK InnoFlash 2
1
       
1
             
0
                   
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1 5    
5
         
5
                 
0
         
ZZ Tuotantotekniikan projektityö 2 5    
5
           
5
                 
0
       
4010031005500310000550000
KONETEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Teollisuustalous 4 - 5    
5
           
5
                 
0
       
Koneenosat 5  
5
         
5
               
0
             
Tuotantotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Valmistustekniikka 5
5
     
5
             
0
                     
Mittaus- ja laatutekniikka 3
3
     
3
             
0
                     
Teknillinen piirustus ja CAD 6
6
       
6
             
0
                   
3D-mallinnus 6  
6
       
6
               
0
               
Materiaalitekniikka 5
5
     
5
             
0
                     
241150131165050013110650050000
KONEAUTOMAATIO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 18 op)
                                               
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Tuotantoautomaatio 5    
5
           
5
                 
0
       
Sähkötekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
0
                 
85503550050032.52.5500050000
KUNNOSSAPITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                               
Ennakoiva kunnossapito 5  
5
         
5
               
0
             
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5    
5
           
5
                 
0
       
Käyttövarmuuden hallinta 5    
5
         
5
                 
0
         
Palvelutuotanto 5    
5
           
5
                 
0
       
Turvallisuustekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
0101500055510000005505100000
TOIMINNANOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                               
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Palvelutuotanto 5    
5
           
5
                 
0
       
Toiminnanohjaus 5    
5
         
5
                 
0
         
Kehittämistekniikat 5    
5
         
5
                 
0
         
Turvallisuustekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
052000050101000000500107.52.5000
TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                               
Hitsaustekniikka 5    
5
         
5
                 
0
         
Valmistusautomaatio 5  
5
         
5
               
0
             
Tuotantojärjestelmät 1 5    
5
         
5
                 
0
         
Tuotantojärjestelmät 2 5    
5
           
5
                 
0
       
Lastuavat valmistusprosessit 5
5
       
5
             
0
                   
Ohutlevyvalmistusteknologiat 5    
5
           
5
                 
0
       
55200050510100005005010100000
HARJOITTELU
(Valitaan 30-30 op)
                                               
Harjoittelu 5 - 30      
25
           
25
                   
0
   
Harjoittelu 5 - 30      
5
             
5
                   
5
 
000300000002550000000002550
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5      
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3      
3
             
3
                   
3
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2      
2
             
2
                   
2
 
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
             
6
                   
6
 
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
             
4
                   
4
 
000200000005150000000005150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-15 op)
                                               
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6456825032323224364630203229.52.5322403643.52.530200

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikka

Tuotantotekniikka

Tuotantotekniikan suuntautumisesta kehityt tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtäviin sekä kokemuksen karttuessa voit siirtyä tuotannon johtamisen työtehtäviin.