AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Konetekniikka, Yhdistetty tuotantotekniikka ja tuotekehitys

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
   
1
   
0
0
 
0
     
0
       
311021100100210100010000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän englanti 4  
4
       
4
               
0
               
Työelämän ruotsi 4
2
       
2
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
540032400000320400000000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-18 op)
                                               
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
3
       
3
             
0
                   
Fys1 Voima ja liike 3
3
       
3
             
0
                   
Fys2 Energia 3  
3
       
3
               
0
               
1230066300000660300000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN KONETEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
         
5
               
0
             
Statiikka 4  
4
         
4
               
0
             
Lujuusoppi 6    
6
         
6
                 
0
         
096000096000000090600000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-63 op)
                                               
JAMK InnoFlash 2
1
       
1
             
0
                   
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1 5    
5
         
5
                 
0
         
ZZ Koneensuunnitteluprojekti 5    
5
           
5
                 
0
       
4010031005500310000550000
KONETEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Teollisuustalous 5    
5
           
5
                 
0
       
Koneenosat 5  
5
         
5
               
0
             
Tuotantotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Valmistustekniikka 5
5
     
5
             
0
                     
Mittaus- ja laatutekniikka 3
3
     
3
             
0
                     
Teknillinen piirustus ja CAD 6
6
       
6
             
0
                   
3D-mallinnus 6  
6
       
6
               
0
               
Materiaalitekniikka 5
5
     
5
             
0
                     
241150131165050013110650050000
KONEAUTOMAATIO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 18 op)
                                               
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Automaatiotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Tuotantoautomaatio 5    
5
         
5
                 
0
         
Sähkötekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
855035505000350500500000
SOVELLETTU TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-40 op)
                                               
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
Toiminnanohjaus 5    
5
         
5
                 
0
         
Ennakoiva kunnossapito 5  
5
       
5
               
0
               
Tuotantojärjestelmät 1 5    
5
         
5
                 
0
         
Hitsaustekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
Valmistusautomaatio 5  
5
         
5
               
0
             
Prosessien kehittäminen 5    
5
           
5
                 
0
       
Palvelutuotanto 5    
5
           
5
                 
0
       
01525000105101500000105010150000
SOVELLETTU TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Toimilaitetekniikka 3  
3
         
3
               
0
             
Koneenosien suunnittelu 3    
3
         
3
                 
0
         
Turvallisuustekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
Koneensuunnittelu 4    
4
           
4
                 
0
       
087000083400000080340000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30      
30
           
25
5
                 
5
5
 
000300000002550000000002550
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5      
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyön suunnitelma, AMK 3      
3
             
3
                   
3
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2      
2
             
2
                   
2
 
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
             
6
                   
6
 
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
             
4
                   
4
 
000200000005150000000005150
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                                               
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5      
5
             
5
                   
5
 
Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät 3  
3
       
3
               
0
               
Esimiestyö 5      
5
             
5
                   
5
 
030100030000100003000000100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56565950302629272930302030260292702930030200

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikka

Yhdistetty tuotantotekniikka ja tuotekehitys

Monimuotototeutuksessa suuntaudut yleisemmällä pohjalla sekä tuotekehitykseen, että tuotantoon. Tällöin kehityt tuotekehitys- ja koneensuunnittelutehtäviin ja tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtäviin. Kokemuksen karttuessa voit siirtyä tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan esimies- ja johtamistehtäviin sekä tuotannon johtamisen työtehtäviin.