AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Logistiikka, Päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
 
1
     
0
0
 
0
   
0
         
311021101000210100100000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän englanti 4
4
     
4
             
0
                     
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
Työelämän ruotsi 4  
4
         
4
               
0
             
740070040000700040000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                               
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
0
                 
Yrittäjyys 3  
3
         
3
                 
0
           
Future Factory -projekti 10      
10
           
10
                   
0
   
230100203001000110030001000
MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
                                               
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                   
Mat3 Tukiopinnot 1  
1
       
1
               
0
               
510041100000410100000000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
                                               
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
       
3
             
0
                   
Mat3 Derivaatta ja integraali 3  
3
       
3
               
0
               
Fys1 Voima ja liike 3
3
     
3
             
0
                     
Fys2 Energia 3
3
       
3
             
0
                   
1230066300000660300000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN LOGISTIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Talousmatematiikka 3  
3
       
3
               
0
               
Logistiikan fysiikka 3  
3
         
3
               
0
             
Optimointi 3    
3
         
3
                 
0
         
Tilastot ja todennäköisyys 3  
3
         
3
               
0
             
Datan analysointi 3    
3
         
3
                 
0
         
096000366000000360600000
TEKNOLOGIA
(Kaikki pakollisia)
                                               
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5
5
       
5
             
0
                   
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
5
       
5
               
0
               
Uudet teknologiat 5  
5
         
5
               
0
             
Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
Logistics Information Technology 5  
5
         
5
               
0
             
820003551500003505150000000
LOGISTIIKKA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Logistiikan maailma 5
5
     
5
             
0
                     
Hankinnan perusteet 5
5
     
5
             
0
                     
Logistics Simulations 5
5
       
5
             
0
                   
Kuljetusmuodot 5
5
       
5
             
0
                   
Intralogistics 5
5
       
5
             
0
                   
Materiaalin ohjaus 5  
5
       
5
               
0
               
Global Supply Chain 5  
5
       
5
               
0
               
Logistiikkatalous 5  
5
       
5
               
0
               
Tuotannon johtaminen 5    
5
         
5
                 
0
         
25155010151505000101501500500000
KULJETUSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Projektilogistiikka 5    
5
         
5
                 
0
         
Älykäs kuljettaminen 5    
5
           
5
                 
0
       
Transport Management Systems 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
SISÄLOGISTIIKKAOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Sisälogistiikan johtaminen 5    
5
         
5
                 
0
         
Sisälogistiikan automaatio 5    
5
           
5
                 
0
       
Sisälogistiikan suunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
HANKINTAOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Hankintojen johtaminen 5    
5
         
5
                 
0
         
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5    
5
           
5
                 
0
       
Business Networks 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
KIERTOTALOUSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Sustainability and Responsibility 5    
5
         
5
                 
0
         
Kiertotalouden materiaalivirrat 5    
5
           
5
                 
0
       
Kiertotalouden johtaminen 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
BUSINESS MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Sales and Marketing 5    
5
           
5
                 
0
       
Quality and Risk Management 5    
5
         
5
                 
0
         
Management of Organizations 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
TYÖELÄMÄPROJEKTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Työelämäprojekti 15      
15
           
15
                   
0
   
000150000001500000000001500
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5    
5
           
5
                 
0
0
     
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3      
3
           
3
                   
0
   
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2      
2
           
2
                   
0
   
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6      
6
           
6
                   
0
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4      
4
           
4
                   
0
   
0051500000515000000002.52.51500
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 1 10      
10
             
10
                   
10
 
Harjoittelu 2 10      
10
             
10
                   
10
 
Harjoittelu 3 10      
10
             
10
                   
10
 
000300000000300000000000300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 11-11 op)
                                               
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28                                                
ALAKOHTAISET OPINNOT ULKOMAILLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
YRITTÄJYYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
MUUT LOGISTIIKAN, TEKNIIKAN TAI KAUPAN ALAN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62569270323028283755403032291282533752.52.540300

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.