AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Logistiikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän viestintä 3
Työelämän ruotsi 4
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Tukiopinnot 1
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
Mat1 Yhtälöt 3
Mat2 Funktiot 3
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
Fys1 Voima ja liike 3
Fys2 Energia 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN LOGISTIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
Talousmatematiikka 3
Logistiikan fysiikka 3
Optimointi 3
Tilastot ja todennäköisyys 3
Datan analysointi 3
TEKNOLOGIA
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
Uudet teknologiat 5
Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5
Logistics Information Technology 5
LOGISTIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan maailma 5
Hankinnan perusteet 5
Logistics Simulations 5
Kuljetusmuodot 5
Intralogistics 5
Materiaalin ohjaus 5
Global Supply Chain 5
Logistiikkatalous 5
Tuotannon johtaminen 5
KULJETUSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Projektilogistiikka 5
Älykäs kuljettaminen 5
Transport Management Systems 5
SISÄLOGISTIIKKAOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sisälogistiikan johtaminen 5
Sisälogistiikan automaatio 5
Sisälogistiikan suunnittelu 5
HANKINTAOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Hankintojen johtaminen 5
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
Business Networks 5
KIERTOTALOUSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sustainability and Responsibility 5
Kiertotalouden materiaalivirrat 5
Kiertotalouden johtaminen 5
BUSINESS MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sales and Marketing 5
Quality and Risk Management 5
Management of Organizations 5
TYÖELÄMÄPROJEKTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työelämäprojekti 15
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 11-11 op)
+ Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-57 op)
0 - 57
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
ALAKOHTAISET OPINNOT ULKOMAILLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
YRITTÄJYYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
MUUT LOGISTIIKAN, TEKNIIKAN TAI KAUPAN ALAN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)