AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Sähköpuolen suuntautuminen

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
Sähkötekniikka 1 4
4
     
4
             
0
                     
Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2
2
     
1
1
           
0
0
                   
Sähkötekniikka 2 4
4
       
4
             
0
                   
Elektroniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
150005100000005100000000000
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Ohjelmointi 1 4
4
     
4
             
0
                     
Ohjelmointi 2 4  
4
         
4
               
0
             
Tietokantojen perusteet 4  
4
       
4
               
0
               
Tietoverkkotekniikka 4  
4
         
4
               
0
             
7120070480000700480000000
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
CAD perusteet 2
2
     
2
             
0
                     
Digitaalitekniikka 2
2
       
2
             
0
                   
Automaatiotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Logical controls 4  
4
       
4
               
0
               
Säätötekniikan perusteet 2  
2
         
2
               
0
             
960027420000270420000000
TEOLLISUUDEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                               
Sähkösuunnittelu 5  
5
       
5
               
0
               
Sähkön tuotanto ja jakelu 5  
5
         
5
               
0
             
Prosessisähkösuunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5    
5
         
5
                 
0
         
01010000555500000550550000
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                               
Sähkötekninen dokumentointi 1  
1
       
1
               
0
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
               
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5    
5
           
5
                 
0
       
Sähköturvallisuus 5    
5
         
5
                 
0
         
Suunnitteluprojektin talous 4  
4
         
4
               
0
             
01010000645500000640550000
ROBOTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Robotiikan turvaratkaisut 1    
1
         
1
                 
0
         
Robotiikan perusteet 3    
3
         
3
                 
0
         
Konenäkö 5    
5
           
5
                 
0
       
Teollisuusrobotiikka 3    
3
           
3
                 
0
       
Robotiikan laboratoriotyöt 3    
3
           
3
                 
0
       
001500000411000000004110000
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
Talotekniikka 5    
3
         
3
                 
0
         
Rakennusautomaatio 3    
5
         
5
                 
0
         
Rakennussähkösuunnitteluprojekti 3    
3
         
3
                 
0
         
Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset 2    
2
           
2
                 
0
       
Valaistussuunnittelu 2    
2
           
2
                 
0
       
001500000114000000001140000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
                                               
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
3
     
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
     
1
             
0
                     
Mat3 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                   
Mat1 Yhtälöt 3
3
     
3
             
0
                     
Fys1 Voima ja liike 3
3
     
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
     
3
             
0
                     
Fys2 Energia 3
3
       
3
             
0
                   
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
3
       
3
             
0
                   
210001470000001470000000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Mittaustekniikka 3  
3
       
3
               
0
               
Prosessitekniikka 3  
3
       
3
               
0
               
Dynaamiset järjestelmät 3  
3
         
3
               
0
             
Fys4 Sähkömagnetismi 3
3
       
3
             
0
                   
Tilastot ja todennäköisyys 3  
3
         
3
               
0
             
3120003660000030660000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                               
Yrittäjyys 3
3
       
3
             
0
                   
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
             
0
                     
Future Factory -projekti 10    
10
         
5
5
               
0
0
       
5010023005500230000550000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Työelämän englanti 4  
4
       
4
               
0
               
Työelämän ruotsi 4  
4
         
4
               
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
380030440000300440000000
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
   
0
0
   
0
   
0
       
311021010100210010010000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5      
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
           
15
                   
0
   
000200000002000000000002000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30      
30
             
30
                   
30
 
000300000000300000000000300
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan 0-30 op)
                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                               
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66596150353129303031203035310293003031020300

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Opinnoissa suuntaudutaan automaatiotekniikkaan tai sähkötekniikkaan:

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Tunnet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät sähkökoneiden ja -käyttöjen toimintaperiaatteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähkölaitteita teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia.

Sähköpuolen suuntautuminen

Täydentäväksi osaamiseksi valittu sähköinen talotekniikka