AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Sähköpuolen suuntautuminen

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Sähkötekniikka 1 4
4
       
4
             
0
                     
Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2
1
1
     
1
1
           
0
 
0
                 
Sähkötekniikka 2 4  
4
       
4
               
0
                 
Elektroniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
                 
5100005100000005010000000000
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
ICT-valmiudet 3
3
       
3
             
0
                     
Ohjelmointi 1 4
4
       
4
             
0
                     
Ohjelmointi 2 4    
4
         
4
                 
0
           
Tietokantojen perusteet 4  
4
         
4
               
0
               
Tietoverkkotekniikka 4    
4
         
4
                 
0
           
7480070480000700408000000
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
CAD perusteet 2
2
       
2
             
0
                     
Digitaalitekniikka 2  
2
       
2
               
0
                 
Automaatiotekniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
                 
Logical controls 4  
4
         
4
               
0
               
Säätötekniikan perusteet 2    
2
         
2
                 
0
           
21120027420000207402000000
TEOLLISUUDEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                                 
Sähkösuunnittelu 5  
5
         
5
               
0
               
Sähkön tuotanto ja jakelu 5    
5
         
5
                 
0
           
Prosessisähkösuunnittelu 5      
5
           
5
                   
0
     
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5    
5
           
5
                 
0
         
05105000555500000505505000
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                                 
Sähkötekninen dokumentointi 1  
1
         
1
               
0
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 5  
5
         
5
               
0
               
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5      
5
           
5
                   
0
     
Sähköturvallisuus 5    
5
           
5
                 
0
         
Suunnitteluprojektin talous 4    
4
         
4
                 
0
           
0695000645500000604505000
ROBOTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
Robotiikan turvaratkaisut 1    
1
           
1
                 
0
         
Robotiikan perusteet 3    
3
           
3
                 
0
         
Konenäkö 5      
5
           
5
                   
0
     
Teollisuusrobotiikka 3      
3
           
3
                   
0
     
Robotiikan laboratoriotyöt 3      
3
           
3
                   
0
     
0041100000411000000004011000
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
Talotekniikka 5    
3
           
3
                 
0
         
Rakennusautomaatio 3    
5
           
5
                 
0
         
Rakennussähkösuunnitteluprojekti 3    
3
           
3
                 
0
         
Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset 2      
2
           
2
                   
0
     
Valaistussuunnittelu 2      
2
           
2
                   
0
     
0011400000114000000001104000
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-21 op)
                                                 
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
3
       
3
             
0
                     
Mat1 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                     
Mat2 Tukiopinnot 1
1
       
1
             
0
                     
Mat3 Tukiopinnot 1  
1
       
1
               
0
                 
Mat1 Yhtälöt 3
3
       
3
             
0
                     
Fys1 Voima ja liike 3
3
       
3
             
0
                     
Mat2 Funktiot 3
3
       
3
             
0
                     
Fys2 Energia 3  
3
       
3
               
0
                 
Mat3 Derivaatta ja integraali 3  
3
       
3
               
0
                 
1470001470000001407000000000
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Mittaustekniikka 3  
3
         
3
               
0
               
Prosessitekniikka 3  
3
         
3
               
0
               
Dynaamiset järjestelmät 3    
3
         
3
                 
0
           
Fys4 Sähkömagnetismi 3  
3
       
3
               
0
                 
Tilastot ja todennäköisyys 3    
3
         
3
                 
0
           
0960003660000003606000000
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
                                                 
Yrittäjyys 3  
3
       
3
               
0
                 
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
                     
Future Factory -projekti 10    
5
5
         
5
5
               
0
 
0
     
2355023005500203000505000
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Työelämän englanti 4  
4
         
4
               
0
               
Työelämän ruotsi 4    
4
         
4
                 
0
           
Työelämän viestintä 3
3
       
3
             
0
                     
3440030440000300404000000
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
2
1
1
1
 
2
1
 
1
 
1
   
0
 
0
   
0
   
0
     
2111021010100201001001000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5      
5
             
5
                     
0
 
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
             
15
                     
0
 
0002000000002000000000000200
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Harjoittelu 30      
30
             
30
                     
0
 
0003000000003000000000000300
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan 0-30 op)
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3560608103531293030315003503129030300310500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Opinnoissa suuntaudutaan automaatiotekniikkaan tai sähkötekniikkaan:

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Tunnet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät sähkökoneiden ja -käyttöjen toimintaperiaatteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähkölaitteita teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia.

Sähköpuolen suuntautuminen

Täydentäväksi osaamiseksi valittu sähköinen talotekniikka