Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala, YSV2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Kaikki pakollisia)
                                       
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
0
                 
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
0
                 
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
             
Hankintojen johtaminen 5
5
   
2.5
2.5
       
0
0
0
0
             
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
     
5
           
0
               
250012.512.500006.36.38.83.80000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                       
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
0
                 
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
             
0
             
Professional Ethics 5  
5
     
5
               
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
       
5
               
0
       
Määrällinen tutkimus 5  
5
       
5
               
0
       
1015055510002.52.50505100000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                       
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
3.33
6.67
   
3.33
3.33
3.33
         
0
 
0
0
       
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
6.67
13.33
     
6.67
6.67
6.67
             
6.67
6.67
 
6.67
3.313.313.303.33.3106.76.70003.303.33.36.76.706.7
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
                   
5
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5    
5
         
5
                 
5
 
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
                 
0
     
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
                   
5
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
       
5
                 
0
   
05200005515000000055510
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5    
5
         
5
                 
5
 
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
5
     
5
             
0
             
Vapaasti valittavat opinnot 5    
5
         
5
                   
5
5010050001000050000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43.333.343.317.525.88.32511.731.78.88.88.817.108.313.311.711.71021.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.