Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala, YSV2019SYA

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
                       
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
     
0
       
Määrällinen tutkimus 5  
5
   
2.5
2.5
     
2.5
2.5
 
Laadullinen tutkimus 5  
5
   
5
       
0
   
510057.52.50507.52.50
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-10 op)
                       
Kehittyvä strategia 5
5
   
5
       
0
     
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
     
0
       
Talouden ohjaus 5
5
   
5
     
0
       
150015000105000
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                       
Liiketoimintaverkostot 5
5
 
5
     
0
         
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
 
5
     
0
         
Hankintojen johtaminen 5
5
   
5
     
0
0
     
Myynnin johtaminen 5
5
   
5
       
0
     
200101000102.57.5000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
15
15
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
 
7.5
7.5
 
15157.57.57.57.57.57.507.57.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
                       
Professional Ethics 5  
5
   
5
       
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5  
5
   
5
       
0
   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
   
5
       
0
   
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
1.67
3.33
 
1.67
1.67
1.67
 
1.67
 
1.67
1.67
 
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
     
5
       
5
 
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
     
5
       
5
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)
                       
1.728.301.716.711.701.7016.711.70
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Kaikki pakollisia)
                       
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
5
 
5
     
0
         
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
5
 
5
     
0
         
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
5
   
5
     
0
       
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
5
   
5
     
0
       
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
   
5
       
0
   
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
5
   
5
       
0
     
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5  
5
   
5
       
0
   
25101015100101051000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 81.763.327.554.241.721.727.536.717.541.721.70

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.