Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala, Monimuotototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN 25                                    
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                   
0
0
0
         
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                 
0
0
   
0
       
Kehittyvä strategia 5  
5
       
5
           
0
       
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
Talouden ohjaus 5
5
     
5
         
0
             
15150510105001015515100000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 45
15
   
10
5
       
0
0
0
           
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                 
0
0
0
           
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
               
Hankintojen johtaminen 5
5
   
5
         
0
               
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
5
     
5
         
0
0
           
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
0
0
   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
7
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
0
     
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
     
3
           
0
         
30201020101010100307.57.52010102000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20                                    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-20 op)
                                   
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
 
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2
3
   
2
3
       
0
 
0
         
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5  
5
       
5
           
0
       
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
       
5
             
0
   
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
213200285101002085010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4748302522282020104024.512.543251030100

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.