Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, YSY2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                       
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
5
   
5
         
0
0
                 
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
           
0
 
0
         
Kansanterveyden edistäminen 5
5
     
5
           
0
               
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5  
5
     
5
               
0
         
12.57.5057.57.50002.52.552.507.500000
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                       
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
5
   
5
         
0
                   
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
5
     
5
           
0
               
Monialaisen kuntoutuksen erityiskysymykset 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
           
0
 
0
         
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5  
5
     
5
               
0
         
12.57.5057.57.50005052.507.500000
JOHTAJUUS KEHITTYVÄSSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                       
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
5
   
5
         
0
                   
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
5
   
5
           
0
                 
Talouden johtaminen esimiestyössä 5
5
     
5
           
0
               
Uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri 5  
5
     
5
               
0
         
1550105500055500500000
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                       
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
5
   
5
         
0
                   
Terveyden edistämisen menetelmät 5
5
     
5
           
0
               
Terveyden edistämisen erityiskysymykset 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
           
0
 
0
         
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5  
5
     
5
               
0
         
12.57.5057.57.50005052.507.500000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                       
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
0
                 
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
             
0
             
Professional Ethics 5  
5
     
5
               
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
       
5
               
0
       
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
             
0
0
       
10150557.57.5002.52.50507.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                       
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
7.5
2.5
 
2.5
5
2.5
       
0
0
0
 
0
         
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
10
10
     
10
5
5
           
5
5
5
5
 
7.512.5102.552.5105502.52.52.502.555550
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
                   
5
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5    
5
         
5
                 
5
 
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
                 
0
     
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
                   
5
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
       
5
                 
0
   
05200005515000000055510
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5    
5
         
5
                 
5
 
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5    
5
         
5
                   
5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
5
     
5
             
0
             
Vapaasti valittavat opinnot 5    
5
         
5
                   
5
50150500015000500000510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75604532.542.537.522.510352012.522.520037.512.510101520

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.