Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, YSY2019SYA

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
                             
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
       
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
       
0
0
   
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
         
0
     
5100507.52.505007.52.500
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                             
Kehittyvä strategia 5
5
   
5
       
0
           
Uudistuva johtajuus 5
5
     
5
       
0
         
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
         
0
     
1050555005505000
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                             
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
5
   
5
       
0
           
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
5
     
5
       
0
         
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
5
     
5
       
0
         
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5  
5
     
5
         
0
     
155051050051005000
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                             
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
5
   
5
       
0
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
5
   
5
       
0
           
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
5
     
5
       
0
         
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
5
     
5
         
0
     
155010550010505000
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                             
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
       
0
           
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
5
   
5
       
0
           
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
5
     
5
       
0
         
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5  
5
     
5
         
0
     
155010550010505000
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                             
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
       
0
           
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
5
   
2.5
2.5
     
0
0
         
Terveyden edistämisen menetelmät 5
5
     
5
       
0
         
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5  
5
     
5
         
0
     
15507.57.55007.57.505000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                             
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
15
15
 
7.5
7.5
7.5
7.5
 
0
0
 
0
0
   
151507.57.57.57.507.57.507.57.500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
                             
Professional Ethics 5  
5
       
5
         
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5  
5
       
5
         
0
   
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
         
0
   
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
         
0
   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
         
0
     
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5    
5
       
5
           
5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
1.67
3.33
   
1.67
1.67
1.67
   
0
 
0
0
   
Monikulttuurinen asiakastyö 5  
5
       
5
         
0
   
Terveyskriisin taloudellinen analyysi: tapaustutkimus COVID-19 5  
5
       
5
         
0
0
 
1.738.3501.76.731.7501.706.729.22.55
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Kaikki pakollisia)
                             
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
5
   
5
       
0
           
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
5
   
5
       
0
           
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
5
     
5
       
0
         
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
5
     
5
       
0
         
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
         
0
     
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
5
     
5
       
0
         
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
         
0
     
25100101510001015010000
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
                             
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5  
5
     
5
         
0
     
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4  
4
     
4
         
0
     
Farmakologia 11  
11
     
5.5
5.5
       
0
0
   
02000014.55.5000014.55.500
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                             
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)
                             
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                             
EDUFUTURA YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                             
000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 116.7118.356056.771.247.256056.7071.244.72.55

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.