Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialaisen kuntoutuksen opintopolku

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
0
             
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
       
Laadullinen tutkimus 5
5
     
5
         
0
             
1050552.52.500101002.52.50000
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                       
0
         
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
         
Uudistuva johtajuus 5  
5
     
5
           
0
         
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
           
0
         
015000150000002000000
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                 
0
0
0
           
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
               
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
5
   
5
         
0
               
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
5
     
5
         
0
             
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
5
     
5
         
0
             
20001010000020155000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                   
0
 
0
0
 
0
   
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
3
17
10
 
3
7
10
10
   
0
 
0
0
 
0
   
3171003710100060142002000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
                       
0
0
 
0
0
 
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5  
5
       
5
           
0
       
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
       
0
 
0
         
Monikulttuurinen asiakastyö 5    
5
         
5
             
5
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5  
5
       
5
           
0
       
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
       
5
             
0
   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-25 op)
                                   
2.517.52002.57.510101002.5012.520015150
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35.554.5301520.53222.520103033.554942.5035150

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

Monialaisen kuntoutuksen opintopolku

Monialaisen kuntoutuksen opintopolku on opiskelijoille, jotka on valittu monialaisen kuntoutuksen opintoihin.