Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliinisen asiantuntijan opintopolku

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 20                                    
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
2
3
         
0
0
0
     
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                                   
Kehittyvä strategia 5
5
   
5
         
0
               
Uudistuva johtajuus 5
5
     
5
         
0
0
           
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
           
0
         
1515010512300102.52.5121.51.5000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                                    
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
5
   
3
2
       
0
0
0
           
Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoitotyö 5
5
     
5
         
0
0
           
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
5
     
5
         
0
0
           
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
               
20008120000866000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
7
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
0
     
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
       
3
           
0
0
     
020100071310000076.56.51000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 - 25                                    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
5
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5    
5
       
5
             
0
   
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
5
     
5
         
0
0
           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                   
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5  
5
     
5
           
0
         
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
           
0
         
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
           
0
         
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5  
5
       
5
           
0
0
     
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
0
     
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
   
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
0
     
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5  
2
3
     
2
3
         
0
0
0
   
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4  
2
2
     
2
2
         
0
0
0
   
Farmakologia 11    
11
       
11
             
0
   
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
5
   
5
         
0
               
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
5
   
5
         
0
               
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5  
5
     
5
           
0
         
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5
5
     
5
         
0
0
           
2044411010251931101055259.59.53155
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2  
2
     
2
           
0
         
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3  
3
     
3
           
0
         
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5  
5
     
5
           
0
         
010000100000001000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5589512827543541102813.513.55417.517.54155

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

Kliinisen asiantuntijan opintopolku

Kliinisen asiantuntijan opintopolku opiskelijoille, jotka on valittu kliinisen asiantuntijan opintoihin.