Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialaisen kuntoutuksen opintopolku

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 20                                    
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
2
3
         
0
0
0
     
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                                   
Kehittyvä strategia 5
5
   
5
         
0
               
Uudistuva johtajuus 5
5
     
5
         
0
0
           
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
           
0
         
1515010512300102.52.5121.51.5000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                                    
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
               
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
5
   
5
         
0
               
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
5
     
5
         
0
0
           
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
5
     
5
         
0
0
           
2000101000001055000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
7
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
0
     
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
       
3
           
0
0
     
020100071310000076.56.51000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
5
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5    
5
       
5
             
0
   
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
5
     
5
         
0
0
           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
55200550101002.52.55001055
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
5
   
5
         
0
               
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
5
   
5
         
0
               
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5  
5
     
5
           
0
         
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5
5
     
5
         
0
0
           
15501055000102.52.5500000
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2  
2
     
2
           
0
         
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3  
3
     
3
           
0
         
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5  
5
     
5
           
0
         
010000100000001000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5555303025391620103012.512.539882055

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

Monialaisen kuntoutuksen opintopolku

Monialaisen kuntoutuksen opintopolku on opiskelijoille, jotka on valittu monialaisen kuntoutuksen opintoihin.