Ylempi AMK

Erityissosiaaliohjaus YAMK, Monimuotototeutus

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
JOHTAMINEN
(Valitaan yksi)
                                   
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
500500000500000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
       
5
           
0
       
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
5100055500050550000
ERITYISSOSIAALIOHJAUS
(Kaikki pakollisia)
                                   
Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka 5
5
     
5
         
0
             
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
               
Sosiaaliohjauksen menetelmät 5
5
     
5
         
0
             
Vaativa asiakastyö 5  
5
     
5
           
0
         
Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt 5
5
   
5
         
0
               
Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus 5  
5
       
5
           
0
       
201001010550010100550000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
2
5
   
2
5
       
0
 
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
5
5
     
5
5
         
0
 
0
   
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
5
5
           
5
5
 
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3    
3
       
3
             
0
   
2101802551350205501350
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                   
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
0 - 20                                    
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
5
     
5
           
0
           
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
505050005005000050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 373023152215151310151751515013100

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.