Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi AMK, marata, Monimuotototeutus

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
510005100000501000000
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
                                   
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
500500000500000000
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                   
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
5
     
5
         
0
             
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
5
     
5
         
0
             
Talouden ohjaus 5
5
   
5
         
0
               
20001010000010100000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
7
           
0
         
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
     
3
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
       
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
02010001010100000101001000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 25 op)
                                   
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28                                    
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3030101515201010015150201001000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.