Ylempi AMK

Projektijohtaminen YAMK (teknologia), Verkkototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 25                        
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
             
0
0
     
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
     
0
0
     
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                 
0
   
Uudistuva johtajuus 5  
5
   
5
       
0
   
Talouden ohjaus 5
5
 
5
     
0
         
10555505551000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 40                        
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
           
0
0
0
     
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
5
 
5
     
0
         
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
5
   
5
     
0
0
     
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                 
0
0
0
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
   
7
       
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
   
3
       
0
   
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
     
10
       
10
10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10  
10
     
10
       
10
10
10305510201055202020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5 - 10                        
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 203510101520151010302020

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.