Ylempi AMK

Kestävä energia (YAMK), Monimuototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan yksi)
                       
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
     
0
       
500500050000
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                       
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
5
 
5
     
0
         
Uudistuva johtajuus 5
5
 
5
     
0
         
Talouden ohjaus 5
5
   
5
     
0
       
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
5
   
5
     
0
0
     
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5  
5
   
5
       
0
   
205101050107.52.5500
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
20
10
7.5
12.5
5
5
5
5
5
5
5
 
20107.512.5557.557.5550
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
000000000000
CAMPUS ONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                        
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                       
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451517.527.510517.517.5101050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.