Ylempi AMK

Kestävä energia (YAMK), Monimuototeutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5                        
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                       
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
     
0
       
500500050000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                        
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
                       
Tulevaisuuden energiajärjestelmät 5
5
 
5
     
0
         
Uudistuva johtajuus 5
5
 
5
     
0
         
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
5
   
5
     
0
       
Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen 5
5
   
5
     
0
0
     
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
3
4
 
3
4
   
0
0
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
   
3
       
0
   
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
   
7
3
     
3
3
3
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10  
10
   
3
7
     
7
7
7
23271013171010941755
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5                        
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                        
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                       
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 282710181710101441755

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.