Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
                   
0
0
0
         
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
0
           
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
510005100000551500000
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
   
0
         
Uudistuva johtajuus 5  
5
     
5
           
0
         
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
         
Talouden ohjaus 5
5
   
5
         
0
               
5100501000010001500000
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                 
0
0
0
           
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
5
     
5
         
0
0
           
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
5
     
5
         
0
0
           
15005100000101010000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                   
0
0
0
0
0
0
   
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
3
17
10
 
3
7
10
10
   
0
0
0
0
0
0
   
31710037101000331410102000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
                       
0
0
0
0
0
0
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
       
0
0
0
         
Monikulttuurinen asiakastyö 5    
5
         
5
             
5
5
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5  
5
       
5
           
0
0
     
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
       
5
             
0
   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                                   
2.57.52502.52.55101501.31.37.555151010
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30.544.5351020.529.51520152019.319.351.51515351010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.